2012-12-12

Ebaluazio diagnostikoa.Item liberatuak 2011

Webgune honetan diagnostiko ebaluazioaren konpetentzien markoak eta item liberatuak (2011) aurki daitezke:

 ITEM LIBERATUAK 2011
LEHEN HEZKUNTZA 4. maila
EDUCACIÓN PRIMARIA 4º curso
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia: euskaraEskuratu pdf >> Eskuratu audioa >>
Competencia en comunicación lingüística (euskara):Descargar pdf >> Descargar audio >>
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia: gaztelaniaEskuratu pdf >> Eskuratu audioa >>
Competencia en comunicación lingüística: castellanoDescargar pdf >> Descargar audio >>
Matematikarako konpetentzia: Eskuratu pdf >>
Competencia matemática: Descargar pdf >>
Hizkuntza komunikazioa: atzerriko hizkuntza (ingelesa) Eskuratu pdf >> Eskuratu audioa>>
Comunicación lingüística: lengua extranjera (inglés)Descargar pdf >> Descargar audio >>
Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia:Eskuratu pdf >>
Competencia social y ciudadana: Descargar pdf >>

No hay comentarios: