2011-04-02

Hezkuntza-sistema anakronikoa da

“Hezkuntza, ikasle askoren talentu eta hainbat trebetasun erreprimitzen ari da;  eta bere ikasteko motibazioa hiltzen ari da.”
"La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes; y está matando su motivación para aprender" (Ken Robinson)
“Hezkuntza sistema anakronikoa da.”
"El Sistema Educativo es anacrónico."(Ken Robinson)

Ken Robinson  REDES telebista- programaren saio batean.

Hezkuntzak, orokorki, ikasle askoren trebetasunak eta talentuak erreprimitzen baditu, salbuespenik egon daiteke, ezta?

No hay comentarios: